RAPORT TRENDÓW MAKRO
Co tu znajdziesz?
  • motywatory kierunków zmian w modzie i oczekiwań klientów na przyszły sezon
  • kluczowe dane i niezależne wskazówki
Potrzebujesz tego aby:
  • posługiwać się pojawiającymi trendami w celu maksymalizacji rentowności
  • uniknąć ryzyka przegranej z konkurencją
  • przewidywać przyszłość rynku konsumenckiego