KOLORY SEZONU
Co tu znajdziesz?
  • sezonowe prognozy kolorystyczne, w tym kolory podstawowe (rdzenne) i kluczowe
  • precyzyjne odniesienia do wzornika Pantone
Potrzebujesz tego aby:
  • zaplanować swoją kolekcję i zatwierdzić wybór kolorów
  • być pewnym, że Twój zespół nie pominie żadnego ważnego koloru
  • działać szybko i używać pożądanych kolorów w swoim asortymencie